Posjetili smo buduće Farmaceutske tehničare u laboratoriju

Farmaceutski tehničari odradili su stručne vježbe iz predmeta Uvod u laboratorijski rad. U laboratoriju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu imali su priliku upoznati se sa zavidnom količinom laboratorijske opreme, posuđa, kemikalija i aparature. Naši polaznici imali su priliku i odraditi sve vježbe samostalno.


Od pipetiranja, filtriranja, određivanja pH, analize komponenti do izrade krema i otopina. Za buduće farmaceutske tehničare iznimno je važno savladati ove laboratorijske operacije jer ih u njihovoj karijeri čeka dosta rada i mogućnosti u laboratorijima. Galenski i analitički laboratorij, laboratoriji ljekarni i bolničkih ljekarni te laboratoriji u proizvodnji lijekova su temelji rada farmaceutskog tehničara.

A kvalitetno obučeni za taj rad, mogu pronaći mjesto za sebe i u raznim drugim laboratorijima, npr. medicinske, parfemske i kozmetičke industrije.

Više informacija o prekvalifikaciji možete pronaći OVDJE.