Gerontodomaćin

Gerontodomaćin

Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećava potrebe za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba. U Republici Hrvatskoj prisutan je izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja (starenja stanovništva, rasta broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo kao i rasta udjela samačkih kućanstava) što uvjetuje pronalaženje novih oblika društvene skrbi za starije stanovništvo.

Uvjeti upisa

Završena osnovna škola i navršenih 18 godina

Trajanje programa

Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove.
Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim/om gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora.

Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu.

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 44 sata od ukupnog broja sati teorije nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 21 sat, putem e-maila, neposredno prema potrebi polaznika.

Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

Ciljevi

Kompentencije koje polaznik stječe po završetku programa:

 • Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
 • Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
 • Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
 • Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
 • Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.
Nastavni plan

Osnove gerontologije

 • Starost i starenje
 • Zdravlje i bolest starijih osoba
 • Prihvaćanje starosti
 • Osnovna načela skrbi o starijim osobama

Poslovi gerontodomaćina

 • Oblici skrbi o starijim osobama
 • Osobine dobrog/e gerontodomaćina/ce
 • Prilagođavanje uvjetima kućanstva
 • Specifičnosti komuniciranja s korisnicima
 • Briga o prehrani
 • Kućanski poslovi Održavanje osobne higijene i briga o zdravlju
 • Pomoć u ostvarivanju prava korisnika i suradnja s ustanovama
 • Socijalna uključenost

Zaštita na radu i prva pomoć

 • Zaštita na radu
 • Mjere osobne zaštite gerontodomaćina/ce
 • Zaštita korisnika
 • Postupci prve pomoći

Praktična nastava

 • Suradnja gerontodomaćina/ce s relevantnim ustanovama
 • Zaštita na radu
 • Briga o prehrani
 • Kućanski poslovi
 • Održavanje osobne higijene i briga o zdravlju
 • Sprječavanje socijalne izolacije
 • Ostvarivanje korisnikovih prava
Cjenik

Redovna cijena programa:

Upisnina 700 kn + školarina 5.000,00

Promo cijena programa za jutarnji termin (popust 40 %):

Upisnina 700 kn + školarina 3.000,00

Svim polaznicima osigurana je praksa!!

Kontaktirajte nas

Kontakt


Zdravstveno učilište Medical
Ustanova za obrazovanje odraslih
OIB: 06048527098
Mail: medical@zdravstveno-uciliste.eu

Adresa ZAGREB: Draškovićeva 55, Zagreb
Tel ZAGREB: 01/7899-701

Adresa SPLIT: Poljička cesta 26 A, Split
Tel SPLIT: 021/214-705

© Copyright - Zdravstveno Učilište Medical