Ana Polunić

magistra farmacije

Ana Plunić je magistra farmacije i doktorandica na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dermatofarmacije i kozmetologije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao farmaceut u Zdravstvenoj ustanovi Ljekarne Prima Pharme.

Aktivna je članica nekoliko udruga među kojima se ističe kao dio organizacijskog tima međunarodnog natjecanja u znanju „Pharmaceutical and Medical Knowledge Showdown“. Na Zdravstvenom učilištu Medical predaje na programu prekvalifikacija za Farmaceutskog tehničara.

Ana predaje na programima