Anđela Đelalija

magistra farmacije

Anđela Đelalija diplomirala je farmaciju 2019. godine na Medicinskom fakultetu na Sveučilištu u Splitu. Nakon odrađenog stručnog osposobljavanja, zaposlila se kao magistra farmacije u ljekarni.

Tijekom studija sudjelovala je natjecanju Pharmaceutical and Medical Knowledge Showdown u Splitu (2018.) i Sarajevu (2019.), odradila je dvotjednu studentsku stručnu praksu na Farmaceutskom institutu u Varšavi. Volontirala je i na projektu Ljetna škola Kliničke farmacije (2019.). Pohađala je Oktal Eduka kongres u Splitu i tečaj Plivine škole ljekarničke skrbi u Splitu (2020.).

Anđela predaje na programima