Antonela Bešlić

magistra farmacije

Antonela Bešlić magistrirala je farmaciju 2017. godine na Farmaceutskom fakultetu pri Univerzitet u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka fakulteta, stekla je nastavničko i radno iskustvo. Kao nastavnica stručnih predmeta i farmaceutske skupine predmeta radila je u Zdravstvenoj školi Split (2018. – 2018.). Od proljeća 2019. zaposlena je kao magistra farmacije u ZU Ljekarne Ružić.

Antonela predaje na programima