BEZ BOLI

Rođen u Požegi, 22.12.1982. Srednju školu za fizioterapeutskog tehničara završava u Pakracu a praktičan rad obavlja u Lipiku. Nakon pripravničkog staža u OŽB POŽEGA , nastavlja u Zagrebu školovanje na Visokom Zdravstvenom Učilištu.

Nakon završene trogodišnje visoke škole stječe titulu prvostupnika fizioterapije. Tokom 18 godina staža stekao je brojne kvalifikacije te položio razne tečajeve vezane za fizioterapiju i rehabilitaciju. Veći dio svog staža posvetio je problematici lokomotornog sustava i kralježnici.

Fizioterapeut je mnogim klubovima a od 01.01.2020 aktivno surađuje sa Hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom (BARAKUDAMA).

Pogledaj programe koji bi te mogli zanimati