Doc.dr.sc. Branka Maričić

diplomirani inženjer agronomije

Branka Maričić rođena je 1970. godine u Zadru. Stekla je zvanje diplomiranog inženjera agronomije, smjer: vrtlarstva i oblikovanja pejzaža 1995. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2010. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistrice prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije – ekologija i zaštita okoliša.

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine stekla je zvanje doktorice znanosti, znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede. Od 2012. godine zaposlena je na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i nastavno zvanje docenta u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda izabrana je 2023. godine. Sudjeluje u izvedbi nastave na sedam kolegija na prijeddiplomskom studiju Primijenjene ekologije u poljoprivredi te na diplomskom studiju Mediteranske poljoprivrede na dva kolegija.

Znanstveni interesi vezani su uz ekološku i integriranu proizvodnju povrća, aromatičnog i ljekovitog bilja te ukrasno bilje i uređenje okoliša.

Branka predaje na programima