Doroteja Novak Šimunković

doktorica dentalne medicine

Diplomirala je 2013. pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla titulu doktorice dentalne medicine. Radno iskustvo u strukovnom okruženju započela je još kao student studentskom praksom na Zavodu za oralnu kirurgiju pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Po završetku studija, volontirala je na Zavodu za endodonciju pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu te na Kliničkom zavodu za stomatološku protetiku pri KB Dubrava. Pripravničku praksu odradila je u KB Dubrava, a od 2015. zaposlena je kao stomatolog u privatnoj poliklinici Ars Salutaris. Od 2021. postaje vanjski suradnik predavač pri Zdravstvenom učilištu Medical gdje predaje na programu prekvalifikacije za Dentalnog asistenta.

U okviru fakultetskog obrazovanja sudjelovala je u istraživanju s područja primjene lasera u dentalnoj medicine pri projektima dr.sc. I. Jurič Bago.

Tijekom studija djelovala je kao studentski predstavnik Studentskog Vijeća Stomatološkog fakulteta u Zagrebu tijekom kojeg je izdala pregledni članak „Koštana resektivna kirurgija“. Sudjelovala je na raznim domaćim i stranim radnim tečajevima: Reciproc system, Inicijalna nekirurška parodonta terapija, Croperio- sinus lift, Mali kirurški zahvati u parodontološkoj kirurgiji,Masterclass parodontologija, Europerio, HKU Implant Dentistry, Terapija udlagama, Periomaster clinic.

Doroteja predaje na programima