Dr. sc. Martina Vukašina

Dr.sc. Martina Vukašina završila je 2013. godine diplomski studij Gospodarstvo Europske Unije na Ekonomskim fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Rad na EU projektima započela je 2014. godine u Upravnom odjelu za razvoj i europske procese u Zadarskoj županiji. Paralelno 2014. godine upisala je poslijediplomski specijalistički studij Ekonomika Europske Unije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Spomenuti studij je uspješno završila 2016. godine.

Doktorski studij Međunarodni odnosi Sveučilišta u Zadru i Libertasa uspješno završava u listopadu 2021. godine na temu „Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog razvoja“. Od ožujka 2020. godine dio je tima Razvojne agencije Zadarske županije Zadra Nova koja je ujedno i regionalni koordinator. Trenutno radi kao Voditelj odjela na koordinaciji pripreme i provedbe projekta financiranih iz EU fondova i na poslovima strateškog planiranja. Od 2022. uređuje TV emisiju Orbis EU na regionalnoj Diadora televiziji koja za cilj ima informirati gledatelje o EU fondovima.

Prošla je brojna usavršavanja iz područja koji se tiču pripreme i provedbe EU projekta, javne nabave ali i managementa općenito. Posebno ističemo završen tečaj „High impact Leadership development program- Managerial Skill Development Program“ na Administrative Staff College of India u Hyderabadu u Indiji.

Martina predaje na programima