Ema Kuzmanić Balić

doktorica dentalne medicine

Ema Kuzmanić Balić diplomirala je 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu te stekla titulu doktorice dentalne medicine. Pripravnički staž i radno iskustvo stekla je u privatnim ordinacijama. U svojoj praksi njeguje cjeloviti pristup zdravlju i nekirurškoj estetici lica i osmijeha. Član je HKDM Hrvatske komore dentalne medicine, HLZ Hrvatskog liječničkog zbora i HDEL-a Hrvatskog društva za estetiku lica. Od 2015. godine svoje znanje prenosi novim generacijama zdravstvenih radnika kao stručni nastavnik u Zdravstvenoj školi u Splitu.

Ema predaje na programima