Eva Paver

magistra fizioterapije

Eva Paver već rano se susrela sa pojmovima sportskih ozlijeda i rehabilitacijom kako se bavila skijaškim trčanjem. Već od ranih dana željela je postati fizioterapeut.

Nakon završene srednje škole, 2011. godine upisujem preddiplomski studij Fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Za vrijeme fakulteta bila je aktivna na mnogobrojnim edukacijskim predavanjima, radionicama te sportskim aktivnostima. Preddiplomski studij završavam 2014. godine, a potom u srpnju iste godine započinje sa pripravničkim stažem u KBC Sestre milosrdnice koji završava u srpnju 2015. godine. Stekla je mnogobrojno iskustvo radeći na fizikalnoj terapiji, različitim odjelima te administrativnim poslovima. Godine 2015. počinje predavati predmet Masaža.

Zbog želje za usavršavanjem i napredovanjem u struci 2016. godine upisuje Diplomski sveučilišni studij Fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci te 2018. godine stječe titulu magistra fizioterapije. Tijekom školovanja, završila je i nekoliko tečajeva: Kinematic tapping, Mulligan koncept, dva stupnja Cyriaxa, Clinical anatomical course on pelvic girdle and lumbar pain. Trenutno polazi tečaj za refleksoterapiju.

Sudjelovala je i na mnogodbrojnim edukativnim predavanjima : Pozicioniranje i transferi neuroloških pacijenata, Zdravko Maček, dipl. Physioth.; Alzheimerova bolest, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Zagreb; Značaj funkcijske dijagnostike u ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji, Poliklinika Srčana, Zagreb; Fizioterapija u rehabilitaciji gležnja, Privatna praksa fizikalne terapije Jadranka Brozd; Migrena i moždani udar, Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara; radionica – Akupresurom i refleksologijom do zdravlja i sreće.

Eva predaje na programima