Gordana Veron

dentalna asistentica

Gordana Veron je stomatološka sestra – dentalni asistent s više od trideset godina profesionalnog iskustva rada s pacijentima u oralnoj kirurgiji, ortodonciji, protetici, bolesti usta i konzervativi. U više od 30 godina iskustva, radila je kao dentalni asistent u brojnim zdravstvenim ustanovama od kojih se ističu Centar medicinskih ustanova V.P.O., Centar medicinskih usanova H.R.M., Klinički bolnički centar u Splitu, Dom zdravlja i Nova bolnica u Splitu.

Više od dvadeset godina radila je kao dentalni asistent u Stomatološkoj ordianciji dr. Zorana Ivankovića.

Stečeno dugogodišnje znanje i iskustvo, koristi i prenosi u nastavi budućim dentalnim asistentima na Zdravstvenom učilištu Medical.

Gordana predaje na programima