Gradske ljekarne Sisak

Gradske ljekarne Sisak zdravstvena su ljekarnička ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije. Ustanova je nastala iz nekadašnjeg OUR-a za ljekarništvo Medicinskog centra Sisak, iz kojeg se izdvojila 1989.godine, nastavljajući tako kontinuitet ljekarništva u gradu Sisku, a koje po pisanim nalazima datira još od 1836. godine.
Danas ljekarnička ustanova broji 8 ljekarničkih jedinica od kojih se 4 jedinice nalaze u gradu Sisku, te po jedna jedinica u Hrvatskoj Dubici, Jasenovcu, Lekeniku i Sunji.

Pogledaj programe koji bi te mogli zanimati