Ivana Antal Antunović

doktorica medicine

Ivana Antal Antunović stekla je akademski naziv doktorice medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Dobitnica je Dekanove nagrade za uspjeh u studiju za 2011./2012. akademsku godinu. Tijekom studija bila je demonstator na katedri za biologiju, patofiziologiju i internističku propedeutiku. Nakon završenog studija radila je u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba. Trenutno je zaposlena u Zavodu za kliničku mikrobiologiju na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu te specijalizira kliničku mikrobiologiju. Predsjednica je Sekcije mladih Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju Hrvatskog liječničkog zbora od lipnja 2019. godine. Tajnica je u Upravnom odboru Udruženja specijalizanata Europskog društva za kliničku mikrobiologiju i infektologiju (TAE Steering Committee – Trainee Association of ESCMID – European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) od siječnja 2020. Također, sudjeluje u programu GLASS – Antimicrobial Resistance Surveillance System kao “data manager” za Hrvatsku. Osim kontinuirane edukacije na simpozijima i radionicama u Hrvatskoj, bila je i na dodatnoj edukaciji u Njemačkoj i Švedskoj iz područja mikrobiologije. Autorica je i koautorica nekoliko radova.

Ivana predaje na programima