Katija Biskupović

doktor medicine

Katija Biskupović doktorica je medicine koja je diplomirala 1999. na Medicinskom fakultetu Zagreb studij u Splitu. Pripravnički staž obavila je u KBC Split i položila državni ispit 2000. Radila je kao medicinski predstavnik za lijekove u firmama Medis Adria i Novonordisk Hrvatska, kao liječnik opće/obiteljske medicine u DZ Splitsko-dalmatinske županije i u koncesijskim ordinacijama. 2014. završila je program dopunskog pedagoškog-psihološkog-didaktičkog-metodičkog obrazovanja. Trentuno radi u Zdravstvenoj školi Split kao nastavnik medicinske grupe predmeta.

Katija predaje na programima