Marijana Geets Kesić

dr. med.

Diplomirala je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pripravničkog staža radi za različite humanitarne organizacije u nekoliko zemalja Afrike i Bliskog Istoka, gdje se zainteresirala za medicinski menadžment u kriznim situacijama. Upisuje dvogodišnji poslijediplomski studij European Master in Disaster Medicine (EMDM) na Universita del Piemonte Orientale (Italija) i Vrije Universiteit Brussel (Belgija) koji završava 2006. godine. Dugi niz godina predaje medicinsku grupu predmeta u Zdravstvenoj školi u Splitu gdje aktivno sudjeluje na učeničkim projektima za E-medica, a 2019. godine. osvaja prvu nagradu kao mentor na znanstveno-istraživačkom radu „Antioksidativna i antiproliferativna uloga čaja Salvia officinalis i Hypericum perforatum“ u kategoriji The ISABS Future Scientist Award. Trenutno radi kao asistent na Zavodu za antropologiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Marijana predaje na programima