Marin Skoklev

fizioterapeutski tehničar

Rođen u Zagrebu gdje završava srednju školu za fizioterapeutskog tehničara. Nakon završene srednje škole izobrazbu nastavlja na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu (studij fizioterapije). Fizioterapijsku formalnu naobrazbu nadopunjuje međunarodno priznatim edukacijama (Cyriax, Maitland, Bobath…). Zaposlen je u medicinskom centru „Faktor zdravlje“.

Marin predaje na programima