Martina Drvar

magistra farmacije

Martina Drvar je magistra farmacije s višegodišnjim iskustvom u farmaciji. Rad u farmaciji i kozmetologiji započela je tijekom studija nakon kojeg se zapošljava u Plivi d.o.o., gdje i danas radi. U sklopu studentske razmjene na Nicolaus Copernicus Universityju u Poljskoj radila je u laboratoriju na UV-spektrofometru te na istraživanju antioksidantne aktivnosti dodataka prehrani i lijekova pomoću raznih spektroskopskih metoda.

Kao aktivna članica Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije sudjelovala je u organizaciji raznih kampanja javnog zdravlja te je volontirala u raznim humanitarnim akcijama. Na Zdravstvenom učilištu Medical predaje na programu prekvalifikacije za farmaceutskog tehničara.

Martina predaje na programima