Matea Lapaš Barišić

doktorica dentalne medicine

Matea Lapaš Barišić je doktorica dentalne medicine i autorica udžbenika „Dentalna oprema i materijali“. Tijekom fakulteta volontirala je u dentalnim ordinacijama. Od 2006. vodi vlastitu ordinaciju dentalne medicine u sklopu Doma za starije i nemoćne Trešnjevka. Izlagala je na mnogih domaćim i stranim konferencijama isudjelovala u kampanjama javnog zdravlja. Pri Zdravstvenom učilištu Medical održava vježbe na programu prekvalifikacija za dentalnog asistenta.

Matea predaje na programima