Milena Logožar

ing. med. radiologije

Završila je Srednju medicinsku školu – opći smjer. Nakon stjecanja početnog radnog iskustva, nastavlja daljnje obrazovanje na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te završava preddiplomski stručni studij radiologije i nakon njega preddiplomski stručni studij sestrinstva. Radila je na poslovima medicinske sestre u JIL-u, na poslovima ing. med. radiologije te sedamnaest godina na poslovima stomatološke sestre/dentalnog asistenta. Stekla je veliko radno iskustvo iz različitih grana dentalne medicine, posebno ortodoncije. 2017. godine zapošljava se u Školi za primalje na mjesto nastavnice Zdravstvene njege. Slijedeće godine stječe PPDM kompetencije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2020. godine obranom diplomskog rada na temu „Depresija kao rizični čimbenik za školski uspjeh kod adolescenata“ stekla je akademski naziv Magistra sestrinstva na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinski fakultet. U školi za primalje predaje i vodi kliničku nastavu iz više zdravstvenih njega, predaje Kliničku medicinu, vodi razredništvo te vodi nekoliko projekata.

Od 2017. godine predaje na Zdravstvenom učilištu Medical, Smjer dentalni asistent/asistentica; Organizaciju rada u dentalnoj medicini, Kvalitetu u dentalnoj medicini te Asistiranje u ortodonciji. Članica je HKMS. Konverzacijski govori engleski i njemački jezik. Aktivno prati i usavršava se iz područja zdravstvene njege, pedagogije te dentalne medicine.

Milena predaje na programima