Posjeta poduzeću Phoenix Farmacija u sklopu predavanja Farmaceutski tehničar