Seminar

Razvoj prodajnih vještina u zdravstvu

Ukoliko radite u privatnoj zdravstvenoj ustanovi osim stručnosti, vaše prodajne vještine su od ključne važnosti za uspjeh. Komunikacija sa pacijentima, način na koji im pristupate te rješenja koja nudite istaknut će Vas od konkurencije. Zašto je važno ostaviti dobar prvi dojam, ostvariti skladne odnose sa Vašim klijentima, učiniti da se oni osjećaju posebno i učiniti da postanu Vaši lojalni kupci saznajete od naših stručnjaka.

Seminar organiziramo u suradnji s Institutom za management.

Novosti s Učilišta

O programu

Ukoliko radite u privatnoj zdravstvenoj ustanovi osim stručnosti, vaše prodajne vještine su od ključne važnosti za uspjeh. Komunikacija sa pacijentima, način na koji im pristupate te rješenja koja nudite istaknut će Vas od konkurencije. Zašto je važno ostaviti dobar prvi dojam, ostvariti skladne odnose sa Vašim klijentima, učiniti da se oni osjećaju posebno i učiniti da postanu Vaši lojalni kupci saznajete od naših stručnjaka.

Koja je cijena i kada je seminar?

Termini će biti naknadno utvrđeni.

Što ćeš naučiti na seminaru?

 • Prikupljanje informacija o pacijentu
 • Poznavanje usluge i proizvoda koji nudite
 • Poznavanje prednosti svoje medicinske ustanove
 • Uspostavljanje kontakta sa pacijentom
 • Kako privući i zadržati pažnju klijenta u telefonskom razgovoru
 • Dogovaranje termina
 • Važnost ostavljanja dobrog dojma
 • Tehnike otvaranja prodajnog razgovora
 • Analiza potrebe pacijenta
 • Aktivno slušanje
 • Korištenje odgovarajućih pitanja kako bi dobili relevante informacije
 • Prepoznavanje potreba pacijenta
 • Davanje rješenja i kreiranje ponude
 • Rješavanje prigovora
 • Tehnike zaključivanja prodajnog razgovora
 • Briga o pacijentu
 • Gradnja lojalnosti pacijenta
 • Segmente i faze prodajnog procesa
 • Tehnike privlačenja pažnje
 • Postavljati pravih pitanja kako bi ponudili rješenje
 • Prepoznati i koristiti postupke učinkovitog rješavanja prigovora
 • Tehnike zaključivanja prodajnog razgovora
 • Definirati potrebne aktivnosti nakon kupnje

Seminar je dinamičan te uključuje puno praktičnog rada.

Svi potrebni materijali za edukaciju, od skripte s teorijskim osnovama, do materijala potrebnih za vježbe i praktičnu nastavu, osigurani su od strane Učilišta.

Kako je biti polaznik Zdravstvenog učilišta Medical?

Osigurana praksa *
Mreža partnera
Online pristup materijalima
Predavanja prilagođena odraslima
Upis zvanja u radnu e-knjižicu *

* Pogodnosti za polaznike programa prekvalifikacija i osposobljavanja

Partneri učilišta