Seminar

Upravljanje radnim učinkom zdravstvenog tima

Želiš izgraditi vrhunski tim stručnjaka na koji ćete se moći osloniti u svakom trenutku? Sigurno si razmišljao kako bolje planirati i organizirati vrijeme tvog tima, koje su to sitnice koje oduzimaju vrijeme i ponavljaju se iz dana u dan? Znamo da posao grade zadovoljni i motivirani djelatnici. Nauči kako smanjiti stres, kako prepoznati i rješiti konflikte te uskladiti očekivanja pojedinca i organizacije.

Seminar organiziramo u suradnji s Institutom za management.

Novosti s Učilišta

O programu

Želiš izgraditi vrhunski tim stručnjaka na koji ćete se moći osloniti u svakom trenutku? Sigurno si razmišljao kako bolje planirati i organizirati vrijeme tvog tima, koje su to sitnice koje oduzimaju vrijeme i ponavljaju se iz dana u dan? Znamo da posao grade zadovoljni i motivirani djelatnici. Nauči kako smanjiti stres, kako prepoznati i rješiti konflikte te uskladiti očekivanja pojedinca i organizacije.

Koja je cijena i kada je seminar?

Termini će biti naknadno utvrđeni.

Što ćeš naučiti na seminaru?

 • Načela izgradnje tima i timskog rada
 • Faze u razvoju tima
 • Timske uloge
 • Prihvaćanje odgovornosti
 • Kako prepoznati sukobe
 • Tehnike rješavanja sukoba
 • Kako prepoznati izvore stresa
 • Osvještavanje vlastitih izvora stresa
 • Tehnike rješavanja stresa
 • Učinkovito planiranje
 • Prepoznavanje kradljivaca vremena
 • Tehnike upravljanja vremenom
 • Jasno definirati kompetencije uloge, ciljevi i očekivanja
 • Povezati proces upravljanja radnim učinkom sa ciljevima organizacije
 • Osvijestiti različitosti među zaposlenicima i prilagoditi svoju komunikaciju svakome od njih
 • Učinkovito planirati vremenom

Seminar je dinamičan te uključuje puno praktičnog rada.

Svi potrebni materijali za edukaciju, od skripte s teorijskim osnovama, do materijala potrebnih za vježbe i praktičnu nastavu, osigurani su od strane Učilišta.

Kako je biti polaznik Zdravstvenog učilišta Medical?

Osigurana praksa *
Mreža partnera
Online pristup materijalima
Predavanja prilagođena odraslima
Upis zvanja u radnu e-knjižicu *

* Pogodnosti za polaznike programa prekvalifikacija i osposobljavanja

Partneri učilišta