Vanja Flegar

dr. sc. kemijskih znanosti

Diplomirala je kemiju i fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izradom diplomskog rada s temom „Metoda za određivanje efikasnosti ugrađivanja imunomodulatora peptidoglikanske strukture u liposome“ (2009.), na Imunološkom zavodu u Zagrebu. Na istom fakultetu završila je i poslijediplomski doktorski studij kemije s temom „Utjecaj otkrića i razvoja periodnoga sustava elemenata na hrvatsku kemiju do sredine 20. stoljeća“ (2019.). Dugo godina radila je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest i filozofiju znanosti. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova vezanih uz područje istraživanja.

Ima višegodišnje iskustvo u prijavljivanju, organizaciji i provođenju programa popularizacije znanosti i približavanja prirodnih znanosti učenicima održavanjem raznih predavanja, radionica, okruglih stolova. Ove aktivnosti provodi kao suradnik brojnih uglednih institucija poput Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice Hrvatske, Nacionalne sveučilišne knjižnice, Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Memorijalnog centra Faust Vrančić, Instituta za filozofiju, te mnogih drugih.

Od završetka fakulteta do danas u raznim institucijama radi kao profesorica kemije i fizike.
Od 2019. godine dio je tima predavača u Zdravstvenom učilištu Medical, gdje je voditelj programa prekvalifikacije za farmaceutske tehničare i gdje predaje prirodoslovnu grupu predmeta.

Vanja predaje na programima