Seminar

Višestruke inteligencije djece – razvoj talenata

Rano otkrivanje i razvoj talenata i darovitosti kod djece doprinosi izgradnji vrlina potrebnih za njihov budući uspjeh. Modelom višestrukih inteligencija proces učenja prilagođava se svakom djetetu kako bi ispunilo svoj osobni potencijal. Kada osoba koristi svoj potencijal osjeća se zadovoljno i ispunjeno, više je angažirana i više je spremna na suradnju i motivirana je dati svoj doprinos gdje god da se nalazi. Na ovom programu naučit ćete potrebna znanja i vještine kako biste u radu s djecom mogli doprinijeti izgradnji njihovih vrlina i talenata.

Novosti s Učilišta

O programu

Rano otkrivanje i razvoj talenata i darovitosti kod djece doprinosi izgradnji vrlina potrebnih za njihov budući uspjeh. Modelom višestrukih inteligencija proces učenja prilagođava se svakom djetetu kako bi ispunilo svoj osobni potencijal. Kada osoba koristi svoj potencijal osjeća se zadovoljno i ispunjeno, više je angažirana i više je spremna na suradnju i motivirana je dati svoj doprinos gdje kod da se nalazi. Na ovom programu naučit ćete potrebna znanja i vještine kako biste u radu s djecom mogli doprinijeti izgradnji njihovih vrlina i talenata.

Koja je cijena i kada je seminar?

Termini će biti naknadno utvrđeni.

110,00 € (828,80 kn)

Što ćeš naučiti na seminaru?

 • Što je talent?
 • Što je darovitost?
 • Što je osobni potencijal?
 • Kako otkriti i poticati talente i darovitost kod djece
 • Vrste talenata i višestrukih inteligencija u djece
 • Uloga roditelja i odgajatelja u poticanju razvijanja talenata
 • Planiranje poticanja razvoja talenata kod djece
 • Svakodnevne aktivnosti – prilika za otkrivanje i razvoj talenata
 • Ključne sastavnice na putu razvoja dječjeg potencijala
 • Osviještena važnost poznavanja osobnog potencijala za osobni i profesionalni život
 • Osviještena važnost stvaranja okruženja u kojem s djecom gradimo
 • Temelje poznavanja i razvoja osobnog potencijala
 • Znati razliku između pojmova talentiranost, darovitost te osobni potencijal djeteta
 • Znati nabrojati i prepoznati inteligencije prema modelu višestrukih inteligencija
 • Znati povezati inteligencije i zanimanja
 • Znati dimenzije temperamenta i prepoznati ih kod djeteta
 • Znati kako poticati razvoj talenata djece različitog temperamenta
 • Znati kako roditelji i odgojno-obrazovni stručnjaci mogu pomoći djetetu da otkriva i razvija svoj
  potencijal

Seminar je dinamičan te uključuje puno praktičnog rada.

Svi potrebni materijali za edukaciju osigurani su od strane Učilišta.

Kako je biti polaznik Zdravstvenog učilišta Medical?

Osigurana praksa *
Mreža partnera
Online pristup materijalima
Predavanja prilagođena odraslima
Upis zvanja u radnu e-knjižicu *

* Pogodnosti za polaznike programa prekvalifikacija i osposobljavanja