Seminar

Višestruke inteligencije djece – razvoj talenata

Rano otkrivanje i razvoj talenata i darovitosti kod djece doprinosi izgradnji vrlina potrebnih za njihov budući uspjeh. Modelom višestrukih inteligencija proces učenja prilagođava se svakom djetetu kako bi ispunilo svoj osobni potencijal. Kada osoba koristi svoj potencijal osjeća se zadovoljno i ispunjeno, više je angažirana i više je spremna na suradnju i motivirana je dati svoj doprinos gdje god da se nalazi. Na ovom programu naučit ćete potrebna znanja i vještine kako biste u radu s djecom mogli doprinijeti izgradnji njihovih vrlina i talenata.

Novosti s Učilišta