Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Prema analitičkom pokazatelju dobne strukture stanovništva, a time i procesa demografskog starenja, tzv. indeksu starenja, koji se izražava kroz promjenu odnosa između starog i mladog stanovništva može se odrediti starost neke populacije. Ako je taj indeks veći od 40, govori se o staroj populaciji . Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011.g. indeks starenja stanovništva Hrvatske je 115% što upućuje na staru populaciju i nužnost obrazovanja i osposobljavanja odraslih za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba.

Svim polaznicima osiguravamo pohađanje stručne nastave u sklopu vodećih domova za starije i nemoćne osobe u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti upisa

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Trajanje programa

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno,  putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirati će mentor.

Ciljevi

Kompentencije koje polaznik stječe po završetku programa:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 • Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 • Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
Nastavni plan

Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije

 • Zdravlje i bolest
 • Starost
 • Osnove anatomije i fiziologije organskih sustava
 • Fiziološke i patofiziološke promjene u starosti

Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba

 • Uvod
 • Zdravi okoliš i mikroklima
 • Infekcija
 • Borba protiv infekcije
 • Bolesnički krevet
 • Zauzimanje povoljnog položaja tijela
 • Korištenje pomagala
 • Fiziološke promjene na koži starije osobe
 • Osobna higijena
 • Zaštita kože i sluznica u starije osobe
 • Odijevanje i razodijevanje
 • Osnovna načela zdrave prehrane
 • Unos hrane
 • Unos tekućine
 • Osnovna načela korištenja lijekova
 • Osnovni pokazatelji zdravlja i bolesti u starijih i nemoćnih osoba
 • Izlučivanje -eliminacija otpadnih tvari
 • Inkontinencija mokraće i stolice
 • Poteškoće u prehrani starijih i nemoćnih osoba
 • Osiguravanje sigurnog okoliša
 • Osnovne ljudske potrebe
 • Komuniciranje među ljudima, starijim i nemoćnim osobama
 • i s bolesnicima
 • /štićenicima
 • Komunikacija u sprječavanju fizičke dekompenzacije
 • Komunikacija u sprječavanju psihičke dekompenzacije
 • Komunikacija u sprječavanju socijalne izolacije
 • Frustracije i obrambene reakcije
 • Aspekti starenja
 • Etika
 • Geroprofilaksa

Zaštita na radu i prva pomoć

 • Zaštita na radu
 • Mjere osobne zaštite i zaštite starijih i nemoćnih
 • Sprječavanje nesreća i postupci prve pomoći

Praktična nastava

 • Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba
 • Starenje i bolest
 • Ustanove za brigu o starijim i nemoćnim
 • osobama i organizacija rada
 • Zaštita i sigurnost na radu
 • Osiguranje zdravog i sigurnog okoliša
 • Vanjski izgled – promatranje, uočavanje promjena i izvještavanje mjerodavnih osoba
 • Pokazatelji bolesti u starijih i nemoćnih osoba
 • Pomoć pri kretanju
 • Bolesnički krevet
 • Sprječavanje padova i ozljeđivanja
 • Prva pomoć
 • Osobna higijena starijih i nemoćnih osoba
 • Unos hrane i tekućine
 • Eliminacija – izlučivanje otpadnih tvari
 • Geroprofilaksa
 • Animacija korisnika
 • Promjene kod starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • Komunikacija
 • Njega umirućeg bolesnika i postupak s umrlim
 • Etika i moral
Cjenik

Redovna cijena programa:

Upisnina 700 kn + školarina 5.000 kn

Promo cijena programa 

Upisnina 700 kn + školarina 3.500 kn

Početak predavanja: 19.10.2020. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00

Svim polaznicima osigurana je praksa!!

Kontaktirajte nas

Kontakt


Zdravstveno učilište Medical
Ustanova za obrazovanje odraslih
OIB: 06048527098
Mail: medical@zdravstveno-uciliste.eu

Adresa ZAGREB: Draškovićeva 55, Zagreb
Tel ZAGREB: 01/7899-701

Adresa SPLIT: Poljička cesta 26 A, Split
Tel SPLIT: 021/214-705