Partneri

Zdravstveno učilište Medical ima izrazito veliku mrežu partnera, u izvođenju programa surađujemo s više od 120 različitih poliklinika i ordinacija dentalne medicine, ljekarni, laboratorija, ustanova za rehabilitaciju, domova za starije i nemoćne, škola,  vrtića i kozmetičkih salona.

Surađujemo s najboljima jer su naši partneri ključna potpora u pripremi polaznika kako za nadopunu teorijskog znanja, a tako i pripreme za tržište rada.