Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža pomoć prema individualnim potrebama djeteta ili učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi pružit će pomoć u mjeri u kojoj je to djetetu ili učeniku potrebno, a ovisno o sposobnostima učenika. Pri pružanju pomoći mora se voditi briga o budućnosti djeteta i zbog toga se potiče osamostaljivanje u okviru mogućnosti djeteta ili učenika s posebnim potrebama. Pomoćnik u nastavi pruža tehničku pomoć, roditelj ukazuje na posebnosti, a stručni tim škole određuje nivo i količinu podrške koju pomoćnik u nastavi pruža pojedinom djetetu ili učeniku. Posao pomoćnika u nastavi u školi nije biti stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila, radni terapeut, njegovatelj, učitelj ili sl.

Temeljem  Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008. i 90/2010.) propisano je da škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je prema rješenju o primjerenom obliku obrazovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju te obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. Učilište Medical svojim polaznicima programa osposobljavanja pruža mogućnost pohađanja praktične nastave u partnerskim Osnovnim Školama.

  • Oš. Ivana Benkovića
  • Oš. Bedekovčina
  • Oš. Stjepana Radić
  • Oš. Eugen Kvaternik
  • Oš. Rugvica
  • OŠ. Prečko
  • Centar za autizam

Završena četverogodišnja škola i navršenih 18 godina

Kontaktirajte nas