Predavači

Nikola Čikara, dr. medicine

Diplomirao je 2015. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s temom diplomskog rada “Lokalna anestezija levobupivakainom: uporaba kod laparoskopske kolecistektomije” pod mentorstvom doc. dr. sc. Toni Kolak, dr. med. Pripravnički staž obavio je u KB Mostar (BiH), KB Dubrava (Hrvatska), Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Španjolska), UNB Mickiewiczova (Slovačka) te je položio državni ispit u Republici Hrvatskoj. Trenutno je zaposlen kao doktor opće medicine Doma zdravlja Zagrebačke županije, ispostava Samobor.

Ana Marija Bajt, bacc. med. techn.

U Zagrebu je 2000. godine završila Školu za primalje, a 2006. godine i Školu za medicinske sestre.
Na Zdravstvenom veleučilištu 2012. godine završava stručni studij sestrinstva.
Sveučilišni studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2017. godine.
Osim formalnog obrazovanja, završila je jednogodišnji studij menadžmenta ljudskih potencijala i odnosa s javnošću, a 2013. godine završava i jednogodišnji studij pedagoško-psihološke izobrazbe na Sveučilištu u Osijeku.
Bogato radno iskustvo u području sestrinstva stječe naradnom mjestu medicinske sestre u Općoj bolnici Virovitica, a zatim u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb gdje je radila u jedinici intenzivnog liječenja novorođenčadi, te Specijalnoj bolnici Podobnik i Croatia zdravstvenom osiguranju gdje je radila na poslovima organiziranja i koordiniranja zdravstvenih usluga.
Svoje bogato znanje i iskustvo rada sa pacijentima odlučila je podijeliti sa novim generacijama zdravstvenih djelatnika pa od 2013. godine radi kao stručna nastavnica u Školi za primalje i na Zdravstvenom učilištu Medical.

Marin Skoklev, bacc. physionth

Rođen u Zagrebu gdje i završava srednju školu za fizioterapeutskog tehničara. Nakon završene srednje škole upisuje i završava Zdravstveno Veleučilište (studij fizioterapije). Pripravnički staž završava u Općoj bolnici Ogulin, nakon čega se zapošljava kao viši fizioterapeut u specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Šime Mijića, a potom i u medicinskom centru „Faktor zdravlje“.

Ivana Vulić Kurdija, prof. kemije i biologije

Je 2001. godine završila Pedagoški fakultet Osijek Studij kemije i biologije čime stječe titulu profesor kemije i biologije. Po završetku školovanja radi u : Industrijsko obrtničkoj školi Nova Gradiška – nastavnik biologije i kemije, potom u Osnovnoj školi Davor. Sudionik je edukacijskog programa MEMOAIDS (Mladi educiraju mlade o AIDS-u) provedenog u Hrvatskoj od 2004 do 2006 godine.

Ana Boban Lipić, prof. psihologije

Ana Boban Lipić studirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje profesorice psihologije. Osobiti profesionalni interes joj je primjena suvremenih metoda poučavanja u nastavi pa predaje psihologiju gimnazijalcima i Metodiku nastave psihologije studentima HKS-a. Surađuje s ustanovama za obrazovanje odraslih te održava predavanja i radionice s različitim temama u programima cjeloživotnog učenja. U Zdravstvenom učilištu Medical sudjeluje u edukaciji pomoćnika u nastavi.

Dugi niz godina bavi se profesionalnom orijentacijom i osnovnoškolaca i srednjoškolaca te poučavanjem vještina učenja. Važno joj je i osobno cjeloživotno učenje pa se redovito stručno usavršava u zemlji i inozemstvu.

Nikola Uzelac, prof. fizike i informatike

Diplomirao fiziku i informatiku na zagrebačkom PMF-u. Predaje fiziku i matematiku u nekoliko škola. Kratko vrijeme je radio u programerskoj firmi TransaltionExperts.

Irena Rukelj, prof. pedagogije

Irena Rukelj,magistra pedagogije, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, preddiplomski i diplomski studij jednopredmetne pedagogije. Diplomirala na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu.

40 godina profesionalnog i stručnog rada s djecom i roditeljima te s posebnim interesom za djecu s problemima u razvoju. Sudjelovala na niz edukacija i kongresa iz područja odgoja, obrazovanja.

Mario Dilberović, Univ.bacc. logopedije

Je završio preddiplomski studij Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteta u Zagrebu gdje momentalno završava i diplomski studij logopedije. Nakon završenog preddiplomskog studija radio je kao vanjski suradnik i kao volonter u brojnim udrugama koje se bave pomoći djeci s poteškoćama u učenju. Posjeduje bogato iskustvo u pripremi dokumentacije za projekte udruga mladih. Od 2014. je predsjednik Savjeta mladih Grada Velike Gorice te je voditelj u Turopoljskoj udruzi skauta “Tur” od 2007. godine.

Maja Fazlić, mag. grčkog i latinskog jezika i književnosti

Rođena je u Zagrebu gdje završava Filozofski fakultet smjerove grčki jezik i književnost te latinski jezik i književnost.Nakon završenog fakulteta radi u više zagrebačkih gimnazija kao profesor latinskog jezika.

Marija Dragušica, prof. geografije

Završila je 2002. godine Prirodoslovno matematički fakultet, Geografski odsjek, čime stječe titulu profesor geografije. Svoje iskustvo profesora geografije stječe predavanjem u sljedećim školama:

Željezničko tehnička škola u Zagrebu, VII gimnaziji u Zagrebu te u OŠ Zapruđe i OŠ Stjepana Bencekovića, Horvati. Završila je Speleološku škola „Društvo za istraživanje i snimanje krških fenomena“ u Zagrebu.

Katija Turkalj, prof. povijesti

Rođena 1978. godine u Dubrovniku gdje je maturirala u Općoj gimnaziji. Diplomirala 2002. godine na Hrvatskim studijima u Zagrebu, studij Povijesti. Iz ljubavi prema povijesti i stečenom obrazovanju odlučila sam napraviti zaokret u svome životu i dokazati se u profesorskom zvanju.

Lidija Vešligaj, prof. hrvatskog i njemačkog jezika i književnosti

Lidija Vešligaj profesorica je njemačkog i hrvatskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine, a dio studija boravila je kao stipendist CEEPUS-a na Karl Franzens Universitätu u Grazu. U početku je radila u Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture poučavajući strane studente. Potom je više godina radila u osnovnim školama kao nastavnik hrvatskog i njemačkog jezika. Iskustvo pripreme nastavnih materijala, organizacije i vođenja projekata stekla je kao urednica udžbenika u Profil Internationalu. Uz rad u nastavi bavi se lekturom i prevođenjem.

Kontakt


Zdravstveno učilište Medical
Ustanova za obrazovanje odraslih
OIB: 06048527098
Mail: medical@zdravstveno-uciliste.eu

Adresa ZAGREB: Draškovićeva 55, Zagreb
Tel ZAGREB: 01/7899-701

Adresa SPLIT: Poljička cesta 26 A, Split
Tel SPLIT: 021/214-705

© Copyright - Zdravstveno Učilište Medical