Vizija & Misija


Naš je cilj biti potpora zdravstvenom sustavu te djelatnicima istog pružiti znanja i vještine kako bi bili što bolji u svom poslu.

Naša je misija pružiti našim klijentima partnerski odnos kroz praksu, razvoj, obrazovanje, razmjenu znanja i iskustava na način da osim znanjem i nadogradnjom osiguramo podršku u planiranju i razvoju karijere svakog polaznika. Organizacijom seminara, treninga i istraživanja, uz potporu naših partnera kroz inovativan pristup i vrhunski kadar omogućavamo polaznicima da grade karijeru i da budu spremni na izazove tržišta rada.