Voditelj wellness centra

Voditelj wellness centra

Wellness turizam je jedna od strateških grana razvoja turizma u Hrvatskoj. Wellness centri (samostalni ili oni u sastavu hotela) kroz svoje djelatnosti omogućuju produljenje turističke sezone kako u priobalju tako i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Sve se veća pažnja posvećuje zdravom stilu života u kojem wellness sa širokim spektrom svojih djelatnosti sigurno zauzima značajno mjesto.

Program je koncipiran na način da se polaznika usavrši (educira) za operativno upravljanje u wellness centru.

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove voditelja/ice wellness centra mogu se upisati osobe koje imaju:

 • završenu minimalno višu stručnu spremu (turističkog, zdravstvenog ili ekonomskog smjera)
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovog posla.
Trajanje programa

Program usavršavanja u trajanju od 190 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe u trajanju od 45 sati i praktični dio u trajanju od 80 sati izvode se u wellness centru s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja teorijskih sati planiranih u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno,  putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirati će mentor.

Ciljevi

Kompentencije koje polaznik stječe po završetku programa:

 • Objasniti pojam, značaj i ulogu wellnessa kao dijelu turističkog-zdravstvenog proizvoda.
 • Razlikovati wellness životni stil, wellness programe (sadržaje), organizaciju wellnessa i njihovu ponudu.
 • Organizirati rad, planirati  i kontrolirati procese pružanja i naplate usluga, voditi i motivirati suradnike u wellness centru.
 • Planirati, evidentirati i izvještavati o prihodima i troškovima poslovanja te ispravno voditi administrativne poslove u wellness centru.
 • Kontrolirati kvalitetu usluge, higijenu prostora i djelatnika te osigurati udobnost i opuštanje korisniku usluga.
 • Provesti marketinška istraživanja, kreirati ponudu i cijene usluga u wellness centru te organizirati i provoditi poslove promocije i prodaje usluga.
 • Primijeniti upravljačke i poduzetničke kompetencije pri vođenju wellness centra.
 • Razlikovati potencijalne opasnosti na radnom mjestu, primjeniti mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe.
Nastavni plan

Razvoj i koncepti wellnessa

 • Uvod u wellness
 • Utjecaj wellnessa na zdravlje
 • Prehrana u wellness centru
 • Wellness centar: prostor i ugođaj

Wellness sadržaji

 • Wellness programi i metode rada
 • Wellness sadržaji
 • Higijena u wellness centru

Uvod u poduzetništvo i menadžement u wellnessu

 • Wellness djelatnost
 • Osnove poduzetništva i menadžmenta u wellnessu

Poslovi i procesi upravljanja wellness centrom

 • Organizacija rada i administracija u wellness centru
 • Poslovna komunikacija u wellness centru
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u wellness centru
 • Upravljanje procesom pružanja usluga
 • Nabava robe i inventura u wellness centru
 • Financije i upravljanje poslovnim rezultatom u wellness centru
 • Upravljanje kvalitetom usluge u wellness centru

Marketing i prodaja wellness usluga  

 • Marketinška strategija i istraživanje u wellness-u
 • Marketinška planiranja i aktivnosti u wellness-u
 • Promocija i prodaja u wellness-u
Cjenik

Redovna cijena programa:

Upisnina 700 kn + školarina 13.000 kn

Kontaktirajte nas

Kontakt


Zdravstveno učilište Medical
Ustanova za obrazovanje odraslih
OIB: 06048527098
Mail: medical@zdravstveno-uciliste.eu

Adresa ZAGREB: Draškovićeva 55, Zagreb
Tel ZAGREB: 01/7899-701

Adresa SPLIT: Poljička cesta 26 A, Split
Tel SPLIT: 021/214-705

© Copyright - Zdravstveno Učilište Medical