Ana Marija Bajt

magistra sestrinstva

Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2012. godine završila je Stručni studij sestrinstva, a nakon toga je nastavila školovanje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 2017. godine diplomirala sestrinstvo i stekla naziv Magistra sestrinstva. Školovanje je nastavila 2018. godine upisom doktorskog studija molekularnih bioznanosti na Sveučilištu Josip Juraj Strossmayer i Institutu Ruđer Bošković.

Osim formalnog obrazovanja, završila je jednogodišnji studij menadžmenta ljudskih potencijala i odnosa s javnošću, a 2013. godine završava i jednogodišnji studij pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe na Sveučilištu Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.

Više od 10 godina radila je u bolničkom sustavu te je svoje bogato radno iskustvo odlučila je prenijeti mlađim generacija. Sestrinsku profesiju 2013. godine zamjenjuje nastavničkom i zapošljava se u Školi za primalje, a 2017. postaje i vanjski suradnik u Zdravstvenom učilištu Medical.

Aktivno sudjeluje u edukacijama iz područja sestrinstva, primaljstva i obrazovanja, a zbog želje da unaprijedi školovanje iz područja zdravstva 2019. postaje koordinator radne skupine za izradu standarda zanimanja u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”.

Ana Marija predaje na programima